Rabu, 7 Disember 2011

RPH

RANCANGAN  PENGAJARAN HARIAN (RPH)  .

Mata pelajaran       :   Pendidikan Islam
Kelas                      :   Prasekolah Bestari
Tarikh                    :   6 Oktober 2011
3Masa                      :   8.45 pagi -9.15 pagi
Bilangan murid      :   25 orang
Bidang pelajaran   :   Berwuduk   (Anggota wuduk)
Tema                      :  Makanan      
Objektif pembelajaran       :   Di akhir pembelajaran  :
1)    Murid dapat menunjukkan anggota wuduk dengan betul.
2)    Murid dapat menyebut anggota wuduk dengan betul.

Standard kandungan          :   P1. 2.2  -  Melakukan wuduk – anggota wuduk.
Standard Pembelajaran    :   P1.2.2.4 
A.    Menguasai isi kandungan
-          Menyebut anggota wuduk dengan betul

B.    Membina kemahiran  berfikir dan strategi berfikir
-          Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan

C.   Mengamalkan sikap dan nilai murni.
-          Melibatkan diri secaran aktif dalam melakukan amali wuduk.

Konsep/.prinsip/ hukum       :       Konsep wuduk.
Bahan/peralatan/sumber      :      -    Carta powerpoint
-          kad
-          Gambar/ carta berwuduk

Pengetahuan sedia ada murid:
-          Murid biasa melihat perlakuan berwuduk yang dilakukan oleh orang lain.  Murid jua mungkin biasa mengambil wuduk.
Langkah berjaga –jaga             :       Berhati-hati ketika berwuduk kerana dikhuatiri licin .Tiada ulasan:

Catat Ulasan